English

NVO Atlasas – tai Lietuvos nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima paprastai ir greitai surasti Jus dominančias organizacijas bei sužinoti, kokia veikla jos užsiima, kur jos veikia, ar ieško savanorių, kas jas remia. Organizacijos kviečiamos pradėti daugiau pasakoti apie save ir taip geriau pristatyti save donorams ir Lietuvos gyventojams.

„NVO Atlase“ galėsite surasti ne tik nevyriausybines organizacijas (NVO), bet ir kitas Lietuvoje registruotas viešąsias įstaigas (VšĮ), asociacijas, labdaros ir paramos fondus.

Visą Lietuvoje registruotų VšĮ, asociacijų, labdaros ir paramos fondų sąrašą „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) suteikė LR „Registrų centras“. Kad Jūs galėtumėte rasti ir naujai šalyje registruotas šių trijų teisinių formų organizacijas, TILS kasdien atnaujins turimą sąrašą.

Organizacijos prie „NVO Atlaso” prisijungti gali nemokamai, šis registras – savanoriškas. Portale „NVOatlasas.lt” aktyvias paskyras (profilius) gali turėti tik Lietuvoje registruotos NVO. Ar registracijos anketą pildanti organizacija yra NVO, nusprendžiama pagal organizacijos pateiktus atsakymus remiantis LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais kriterijais, kurie buvo papildyti pagal NVO sektoriaus ekspertų įžvalgas.

Visos užsiregistravusios NVO gauna informacijos apie donorų kvietimus teikti paraiškas, tik NVO skirtus seminarus bei gali lengviau ieškoti galimų partnerysčių savo veikloms. Užpildžiusios savo profile organizacijos gali išsamiau papasakoti apie save donorams bei gyventojams.

Skiltyje „NVO katalogas“ lankytojai gali rasti visas portale užsiregistravusias organizacijas, kurios turi aktyvias paskyras.

Asmens duomenų valdymo taisyklės

Interneto svetainėje „NVOatlasas.lt“ pateiktų asmens duomenų valdytojas yra TILS. TILS įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą laikantis LR įstatymų ir nutarimų bei LR Valstybinės duomenų inspekcijos nustatytų reikalavimų.

„NVOatlasas“ viešai prieinami asmens duomenys yra (1) paimti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės; ir/ar (2) pateikti organizacijų atstovų pildant registracijos anketą arba vėliau koreguojant savo atstovaujamos organizacijos paskyrą. Sukurdamos savo aktyvią paskyrą interneto svetainėje „NVOatlasas.lt“ organizacijos ir/ar jų atstovai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Kiekviena organizacija gali laisvai keisti, atnaujinti ar pildyti savo organizacijos profilį neribotą kartų skaičių ir tai daryti neribotą laiką.

Informaciją apie organizaciją, kuri yra susijusi su kiekvienai organizacijai privaloma registracija VĮ „Registrų centro“ duomenų bazėse (pvz.: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pan.), portale „NVOatlasas.lt“ keisti negalima.

Viešinamų asmens duomenų rūšys

  1. Juridinio asmens pavadinimas;
  2. Juridinio asmens kodas;
  3. Juridinio asmens teisinė forma;
  4. Juridinio asmens įsteigimo metai;
  5. Juridinio asmens interneto svetainė;
  6. Juridinio asmens vadovo ir kitų darbuotojų vardai bei pavardės, jų kontaktinė informacija.

Pastebėjus netikslumų dėl interneto svetainėje „NVOatlasas.lt“ pateikiamos informacijos prašome nedelsiant susisiekti su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi parašydami į info@nvoatlasas.lt arba paskambindami telefonu 8 (5) 212 69 51.

Organizacijų paskyras pildančių asmenų atsakomybė

Organizacijų paskyrose, kurias pildo pačios organizacijos, draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą; yra įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą; pažeidžia bet kokias autorines teises, prekės ženklus arba patentus; pažeidžia bet kuriuos kitus LR įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

Prie draudžiamos informacijos priskiriamos ir nuorodos, programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų interneto tinklalapių saugumą; prašymai arba reklama; nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas; privati informacija apie bet kurį asmenį; dvigubas publikavimas arba kita informacija, kuri neleistina skelbti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susitarimus. Tinklalapyje paskelbta draudžiama informacija šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami LR įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

Jei organizacijos atstovas, pildydamas registracijos anketą, padarė klaidą ir dėl to organizacija buvo klaidingai priskirta prie „Kitos viešosios įstaigos asociacijos ir fondai“, tuomet organizacija turi dar vieną galimybę anketą užpildyti iš naujo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad už organizaciją registracijos anketą arba jos paskyrą pildantys asmenys visiškai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą bei prisiima visas galimas teisines pasekmes už neteisingų, netikslių ir/ar žinomai melagingų duomenų pateikimą.

Jei turite klausimų, kviečiame Jus apsilankyti „NVOatlasas.lt” skiltyje D.U.K.

Iniciatyvą įgyvendina “Transparency International” Lietuvos skyrius, finansuoja – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programa Lietuvoje.

Prisijungimas