English
Kokia organizacijų paskyras pildančių asmenų atsakomybė?

Organizacijų paskyrose, kurias pildo pačios organizacijos, draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą; yra įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą; pažeidžia bet kokias autorines teises, prekės ženklus arba patentus; pažeidžia bet kuriuos kitus LR įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Prie draudžiamos informacijos priskiriamos ir nuorodos, programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų interneto tinklalapių saugumą; prašymai arba reklama; nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas; privati informacija apie bet kurį asmenį; dvigubas publikavimas arba kita informacija, kuri neleistina skelbti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susitarimus. Tinklalapyje paskelbta draudžiama informacija šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami LR įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

Jei organizacijos atstovas, pildydamas registracijos anketą, padarė klaidą ir dėl to organizacija buvo klaidingai priskirta prie „Kitos viešosios įstaigos asociacijos ir fondai“, tuomet organizacija turi dar vieną galimybę anketą užpildyti iš naujo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad už organizaciją registracijos anketą arba jos paskyrą pildantys asmenys visiškai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą bei prisiima visas galimas teisines pasekmes už neteisingų, netikslių ir/ar žinomai melagingų duomenų pateikimą.

Prisijungimas