English
Kas yra „NVO Atlasas“?

„NVO Atlasas“ – tai Lietuvos nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima paprastai ir greitai surasti Jus dominančias organizacijas bei sužinoti, kokia veikla jos užsiima, kur jos veikia, ar ieško savanorių, kas jas remia. Organizacijos kviečiamos pradėti daugiau pasakoti apie save ir taip geriau pristatyti save donorams ir Lietuvos gyventojams.

„NVO Atlase“ galėsite surasti ne tik nevyriausybines organizacijas (NVO), bet ir kitas Lietuvoje registruotas viešąsias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus.

Lietuvoje būta ir kitų bandymų sukurti NVO duomenų bazes. Kuo „NVO Atlasas“ kitoks?

Nors Lietuvoje jau buvo bandymų sukurti NVO registrą, „NVO Atlasas“ yra pirmoji iniciatyva, kuomet organizacijos kviečiamos pačios savanoriškai užsiregistruoti, o atrenkamos į registrą pagal aiškią metodologiją. Pirmiausia, savo aktyvius profilius „NVO Atlase“ turi tik tos organizacijos, kurios atitinka LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus kriterijus, kurie buvo papildyti pagal NVO sektoriaus ekspertų įžvalgas. Šie kriterijai atsispindi atidžiai suformuluotame klausimyne, kurį organizacijos pildo norėdamos užsiregistruoti į „NVO Atlasą“.

Be to, užsiregistravusios organizacijos gauna informacijos apie donorų kvietimus teikti paraiškas, tik NVO skirtus seminarus bei gali lengviau ieškoti galimų partnerysčių savo veikloms.

Tuo metu Lietuvos gyventojai vienoje vietoje gali greitai ir paprastai surasti juos dominančias NVO, sužinoti, kokios paramos iš gyventojų tikisi organizacijos, kokia veikla jos užsiima, ar viešina savo finansinę bei kitą jiems aktualią informaciją.

Kodėl organizacijoms reikia pildyti registracijos anketą?

Organizacijos yra kviečiamos atsakyti į klausimus, kurie leis jas priskirti prie NVO arba kitų viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų. Atsakydamos jos taip pat bus paprašytos nurodyti tam tikrą informaciją, kuri vėliau atsiras jų profiliuose – veiklos sritis, veiklos mastą, ar ieško savanorių, kokia veikla užsiima ir pan. Be to, tik užsiregistravusios organizacijos galės turėti aktyvų organizacijos profilį, kurį galės atnaujinti, keisti ar pildyti, matys donorų skelbiamus šaukimus teikti paraiškas, organizacijoms skirtus seminarus.

Kur galima rasti registracijos anketą?

Jei Jūsų organizacija dar nėra prisijungusi prie „NVO Atlaso“, kviečiame portale „NVOatlasas.lt“ paspausti ant paskyros „prisijungti“ ir iš pateikiamo organizacijų sąrašo pasirinkti savo organizaciją. Užpildžius prašomą informaciją Jums bus atsiųstas unikalus prisijungimas, kuris Jums leis pildyti klausimyną ir atsakyti į klausimus apie Jūsų atstovaujamą organizaciją. Užpildžius klausimyną Jūsų atstovaujama organizacija bus priskirta prie NVO arba kitų VšĮ, asociacijų, labdaros ir paramos fondų. Kiekviena užsiregistravusi NVO turės aktyvų viešą profilį, kurį galės nuolat atnaujinti.

Turime kelias organizacijas – ar galime registruoti visas?

Jei Jūsų atstovaujamos organizacijos yra registruotos kaip atskiri juridiniai vienetai, t.y. turi unikalius juridinio asmens kodus, tuomet jos visos gali būti registruojamos ir turėti atskiras paskyras „NVO Atlase“. Jei Jūsų atstovaujama organizacija yra kitos organizacijos padalinys arba skyrius, t.y. neturi atskiro juridinio kodo,  ji atskiros paskyros „NVO Atlase“ turėti negali.

Iš kur „NVO Atlasas“ gauna informaciją apie organizacijas?

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) iš LR Registrų centro gavo informacijos apie visas Lietuvoje registruotas VšĮ, asociacijas, labdaros ir paramos fondus (jų pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinę informaciją), o iš Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos – apie šių juridinių asmenų aktyvumą (t.y. ar per paskutinius metus organizacija vykdė mokestinių pavedimų bei ar turėjo apdraustų darbuotojų). Kita informacija, kuri skelbiama „NVO Atlase“, gauta pačioms organizacijoms ją nurodant atsakant į pildomo klausimyno klausimus.

Ar narystė „NVO Atlase“ yra mokama?

Prisijungimas prie „NVO Atlaso“ yra savanoriškas ir nemokamas. Kviečiame visas Lietuvos NVO prisijungti prie „NVO Atlaso“ ir kurti atvirą ir atskaitingą internetinę NVO bendruomenę.

Norime prisijungti prie „NVO Atlaso“, tačiau kurį laiką nevykdome veiklos – ar galime registruotis?

Jei Jūsų atstovaujama organizacija nėra sustabdžiusi veiklos ir apie tai pranešusi LR Registrų centrui,  galite prisijungti prie „NVO Atlaso“. Jei laikinai nevykdote veiklos, savo paskyroje pažymėkite, kad šiuo metu veiklos nevykdote.

Ar prisijungus prie „NVO Atlaso“ reikės atnaujinti savo paskyrą?

Taip, kiekviena organizacija yra atsakinga už savo profilyje pateikiamą informaciją. Labai kviečiame Jus atnaujinti informaciją apie savo organizaciją, kai pasikeičia kontaktai, kai turite parengę naują finansinę ataskaitą arba keičiasi Jūsų veiklos. Taip donorai ir kiti suinteresuotieji matys tik aktualią informaciją ir galės geriau suprasti, kuo Jūs užsiimate.

Užpildėme registracijos formą, tačiau buvome priskirti prie kategorijos „Kitos viešosios įstaigos asociacijos ir fondai“. Ką tai reiškia?

Organizacijos priskiriamos prie kategorijos „Kitos viešosios įstaigos, asociacijos ir fondai“, jei organizacijos pateikti atsakymai registracijos anketoje neatitinka numatytų NVO kriterijų. Klausimai, pagal kuriuos sistema automatiškai priskiria anketą užpildžiusią organizaciją prie šios kategorijos, yra sukurti remiantis LR įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais nevyriausybinių organizacijų veiklą, taip pat NVO ekspertų, teisės ekspertų, organizacijų atstovų siūlymais bei išvadomis dėl NVO apibrėžimo.

Ką daryti, jei pildant registracijos anketą padarėme klaidą ir pateikėme netikslią informaciją?

Jei Jūsų atstovaujama organizacija buvo priskirta prie NVO, tuomet prisijungę Jūs galite bet kada atnaujinti pateiktą informaciją savo organizacijos profilyje.

Jei padarėte klaidą pildydami klausimyną ir Jūsų organizacija dėl to buvo klaidingai priskirta prie „Kitos viešosios įstaigos asociacijos ir fondai“, tuomet turite galimybę anketą užpildyti iš naujo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Jūs visiškai atsakote už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą bei prisiimate visas galimas teisines pasekmes už neteisingų, netikslių ir/ar žinomai melagingų duomenų pateikimą. Kviečiame pildyti atsakingai!

Kaip užtikrinsime registre pateikiamos informacijos patikimumą?

Jūsų atstovaujamos organizacijos profilio saugumą užtikrinsime suteikdami Jums unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tik Jūs prisijungę prie savo paskyros galėsite ją redaguoti, todėl patariame nesuteikti šios informacijos tretiesiems asmenims.

Jei svetainės lankytojas pastebės galimai netikslią arba klaidingą informaciją, visada bus galimybė apie tai pranešti pačiai organizacijai bei „NVO Atlaso“ administratoriui. Tai galima padaryti paspaudus bet kurios organizacijos profilyje esantį mygtuką „Pranešti apie klaidą“.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas asmuo, pildydamas informaciją apie savo atstovaujamą organizaciją, prisiima visą atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

Kokia organizacijų paskyras pildančių asmenų atsakomybė?

Organizacijų paskyrose, kurias pildo pačios organizacijos, draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą; yra įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą; pažeidžia bet kokias autorines teises, prekės ženklus arba patentus; pažeidžia bet kuriuos kitus LR įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Prie draudžiamos informacijos priskiriamos ir nuorodos, programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų interneto tinklalapių saugumą; prašymai arba reklama; nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas; privati informacija apie bet kurį asmenį; dvigubas publikavimas arba kita informacija, kuri neleistina skelbti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susitarimus. Tinklalapyje paskelbta draudžiama informacija šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami LR įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

Jei organizacijos atstovas, pildydamas registracijos anketą, padarė klaidą ir dėl to organizacija buvo klaidingai priskirta prie „Kitos viešosios įstaigos asociacijos ir fondai“, tuomet organizacija turi dar vieną galimybę anketą užpildyti iš naujo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad už organizaciją registracijos anketą arba jos paskyrą pildantys asmenys visiškai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą bei prisiima visas galimas teisines pasekmes už neteisingų, netikslių ir/ar žinomai melagingų duomenų pateikimą.

Ką daryti, jei organizacijos profilyje pastebėjote klaidą?

Jeigu organizacijos paskyroje pastebėjote galimų netikslumų, kviečiame pranešti apie juos tai organizacijai bei portalo administratoriui paspaudžiant ant organizacijos profilyje esančio mygtuko „Pranešti apie klaidą“.

Jei organizacija nereaguos į gaunamus pranešimus,  jos profilyje portalo administratorius įspės lankytojus apie galimai netikslią informaciją. Šis įspėjimas bus išimtas organizacijai ištaisius netikslumus arba pagrįstai informavus portalo administratorių, kad gauti pranešimai apie galimas klaidas neturi pagrindo.

Mano atstovaujamos organizacijos paskyroje buvo pažymėta apie galimus netikslumus. Ką daryti?

Jei Jūsų paskyroje atsirado viešas įspėjimas, jog profilyje teikiama galimai netiksli informacija, kviečiame kuo greičiau sureaguoti į gautus pranešimus apie galimas klaidas ir jas ištaisyti. Jei manote, kad gauti pranešimai yra nepagrįsti ir Jūsų pateikta informacija teisinga, kviečiame apie tai informuoti portalo administratorių adresu info@nvoatlasas.lt.

Kaip skaičiuojamas profilio pilnumas?

Kiekvienos užsiregistravusios organizacijos profilyje matyti, kiek procentų informacijos ji yra užpildžiusi. Jei organizacija užpildo visą prašomą informaciją, jos profilyje pažymima, kad profilis užpildytas 100 proc.

Užpildžius skiltį „Apie organizaciją“ gaunama 20 proc., užpildžius skiltį „Veiklos sritis“ – 10 proc., užpildžius skiltis „Veiklos mastas“ – 10 proc., „Ar ieško savanorių“ – 10 proc., „Kaip galima paaukoti“ (ikonėlė ant žemėlapio) – 20 proc., „Donorai“ – 10 proc., „Donorų skirtos lėšos“ – 10 proc., „Finansinės ataskaitos“ – 10 proc.

Ar organizacija gali būti pašalinta iš „NVO Atlaso“?

Portalo administratorius pasilieka teisę pašalinti organizacijos paskyrą, jei paaiškėja, kad paskyrą turinčios organizacijos pateikta informacija yra klaidinanti, melaginga arba neatitinkanti tikrovės; arba jei paaiškėja, kad organizacijos paskyrą sukūrė ir šiuo metu valdo organizacijai nežinomi tretieji asmenys.

Dėl nario šalinimo iš „NVO Atlasas“ sprendžia duomenų bazės administratorius prieš tai susisiekęs su pačia organizacija.

Prisijungimas